Linnustonsuojelu tuottaa tulosta

Merikotkapariskunnan onnistunut pesintä Helsingin Vanhankaupunginlahdella on saanut paljon julkisuutta (kuva 1). Se kertoo jotakin luonnonsuojelun onnistumisesta kahdella eri rintamalla. Ensinnäkin uhanalaisen lintulajin suojelu on tuottanut tulosta. Toisaalta taasen lintujen kannalta tärkeän vesi- ja ruovikkoalueen, Viikin–Vanhankaupunginlahden suojelu on osoittautunut hedelmälliseksi. Tämä sama ajatus tuli mieleeni myös, kun muutama päivä sitten näin lammella lähellä Vantaanjoen suuta laulujoutsenpariskunnan […]

Koronakriisi ja kapitalismin tehohoito

Koronaviruksen myötä talous on siirtynyt taantumaan koko maailmassa. Paljon synkkiä ennusteita esitetään. Kyse voi olla toisen maailmansodan jälkeen pahimmasta talouskriisistä, jos sitä mitataan tuotannon pudotuksen syvyydellä. Nyt ollaan kuitenkin vasta kriisin alkuvaiheessa. Tilanteeseen liittyy paljon epävarmuutta. On vielä epäselvää, kuinka kauan viruksen leviämisen estämiseksi tarvittavia rajoituksia jatketaan eri maissa. Kriisi ei ole finanssikriisi samalla tavalla […]

Luettua: Stiglitz pelastaisi kapitalismin kapitalismilta

Stiglitz, Joseph E.: People, Power and Profits. Progressive Capitalism for an Age of Discontent. London: Allen Lane 2019. 371 s. Joseph E. Stiglitz (s. 1943) on yksi nykyajan tunnetuimpia taloustieteilijöitä. Hänellä on varsin laaja meriittilista. Hän toimi USA:n presidentin talousneuvonantajien (Council of Economic Advisers) puheenjohtajana Clintonin kaudella 1995–1997. Vuosina 1997–2000 hän oli Maailmanpankin pääekonomisti. Vuonna […]

Huomioita tulonjaosta 1995–2018

Tilastokeskuksen uusimmat tulonjakotilastot, jotka julkaistiin 10.3. 2020, kertovat tuloerojen kasvaneen vuonna 2018, kuten edellisenäkin vuonna. Ks. http://www.stat.fi/til/tjt/2018/01/tjt_2018_01_2020-03-10_tie_001_fi.html Koska käyttävissä on yhtenäisen perustein laadittuja lukusarjoja vuodesta 1995 lähtien, voidaan laatia pieni yhteenveto tulonjaon kehityksestä vuosina 1995–2018. Seuraavassa katsotaan muutoksia neljän viisivuotisjakson ja yhden kolmivuotisjakson aikana: 1995–2000, 2000–2005, 2005–2010, 2010–2015 ja 2015–2018. Kuvioissa eri jaksojen erottamiseen on […]

Luettua: Piketty etsii eriarvoistavan politiikan juuria

Thomas Piketty: Capital et idéologie. Paris: Éditions du Seuil 2019. 1198 s + sisällysluettelo.  Thomas Pikettyn uusi kirja, 1200-sivuinen järkäle, jatkaa osittain hänen vuonna 2013 ilmestyneen, paljon huomiota herättäneen teoksen Le capital au XXI siècle (käännetty englanniksi Capital in the Twenty-First Century ja suomeksi Pääoma 2000-luvulla) teemoja sisältäen paljon tilastollista tietoa taloudellisesta eriarvoisuudesta. Piketty on […]

60 pörssiyhtiön tilinpäätökset: useimmat korottavat osinkoa, omistajille jaetaan lähes 11 miljardia euroa

Yhteenveto 60 Helsingin pörssissä noteeratun yhtiön viime vuoden tuloksista ja osingonjakoehdotuksista kertoo, että valtaosa yhtiöistä korottaa nytkin osinkoa. Viime vuoden ennätyslukuihin ei kuitenkaan päästä, mihin syynä ovat lähinnä kolmen yhtiön, Nordean, Sammon ja Nokian päätökset. Nordea ja Sampo jakoivat viime vuonna ennätysosingot, joita vuosi sitten vertasimme Suomessa maksettavien kansaneläkkeiden ja lapsilisien kokonaissummaan. (Ks.  Pörssiyhtiöillä ennätysvuosi. […]

Trump ja USA:n talous: velkaelvytystä noususuhdanteessa

”Trumpin työväenluokkaboomi murskaa odotukset jälleen”. Näin kehutaan Valkoisen talon nettisivuilla uusimpia työllisyyslukuja, jotka kertovat USA:n työpaikkojen lukumäärän kasvaneen selvästi myös marraskuussa 2019. (Ks. whitehouse.gov: ”The Trump Working-Class Boom Smashes Expectations Again”) Totta onkin, että USA:n talous- ja työllisyysluvut ovat olleet vankassa kasvusuunnassa Trumpin hallinnon aikana. Ja Trump ottaa siitä mielellään kaiken ansion itselleen. Esimerkiksi USA:n […]