Täsmätietoa verotuksesta

Palkansaajien veroaste on keskimäärin korkeampi kuin pääomatulojen saajien veroaste, vaikka jälkimmäisten bruttotulot ovat keskimäärin kolminkertaiset palkansaajiin verrattuna. Muun muassa tämä seikka selviää verohallinnon tuoreimmista tilastoista. Verohallinto on muutaman vuoden ajan julkaissut tietoja tuloverotuksesta samoin kuin yhtiöverotuksesta melko laajojen tietokantojen muodossa. Niissä on varsin tiheä tuloluokitus ja ne sisältävät tietoja monista tulolajeista, verotuksen vähennyksistä ja eri […]

Tulonjako 1995–2019; päivitystä

Käsittelin vuosien 1995–2018 tulonjakoa blogissani maaliskuussa 2020. Vuoden 2018 tulonjakotilastojen julkaisu oli viivästynyt, ja niitä oli mahdollista kommentoida vasta sillon. Nyt Tilastokeskus on julkaissut vuoden 2019 tulonjakotilastoja. Tässä vain hieman päivitetään niitä tietoja, jotka esitin maaliskuussa 2020. Uusimpien tietojen mukaan tuloerot tasoittuivat hienoisesti vuonna 2019. Se perustui lähinnä siihen, että ylimmän tulokymmenykssen keskimääräiset tulot alenivat. […]

Eläkeputki ja työllisyys

Käsittelin työttömien eläkeputkea koskevaa keskustelua jo blogissani 18.8.2020. Palaan tässä vielä tarkemmin työllisyysvaikutusten arviointiin. Työttömyyseläkeputkea koskevassa keskustelussa esiintyy tavan takaa väite, että sen poistaminen lisäisi työllisyyttä 10 000 hengellä. On epäselvää, mihin tällainen laskelma perustuu. Se mainitaan valtiovarainministeriön työllisyysmuistiossa, joka julkaisiin aikaisemmin loppukesällä, mutta siinä sitä ei perusteltu (Muistio työllisyyspaketista 14.8.2020). HS kertoi 2.11., että […]

Luettua: Muurmannin suomalaisten kohtalot

Tarja Lappalainen & Martti Turtola: Stalinin tappamat. Muurmannin suomalaisten pitkä ja musta yö. Jyväskylä: Docendo Oy 2019. 323 s. Viime vuonna ilmestynyt kirja Muurmannin suomalaisten kohtaloista palauttaa mieleeni omat vaatimattomat muistoni Kuolan niemimaasta ja Murmanskin alueesta, jossa vierailin muutamia kertoja 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa, ennen Neuvostoliiton romahdusta. Olin Tiedonantajan taloustoimittaja ja sellaisena kiinnostunut ennen muuta […]

UPM, ahneus, eläkkeet ja kilpailukyky

Törmäsin sattumalta lehtileikkeeseen 14 vuoden takaa. Siitä ilmeni, että UPM-Kymmenen Voikkaan tehtaan sulkeminen aiheutti samankaltaista polemiikkia kuin nyt saman konsernin Kaipolan tehtaan lopetuspäätös. Presidentti Tarja Halonen oli silloin paheksunut mm. UPM:n tapaa hoitaa saneeraukset. Arkkipiispa Jukka Paarma oli todennut, että ”jokin siinä mättää, kun ihmisiä pannaan kilometritehtaalle ja samaan aikaan pörssikurssit nousevat ja omistajien omistusosuus […]

Kurkistus historiaan: Magnitogorsk 1932–1938 amerikkalaisin silmin

Kirjaesittely: John Scott: Au-delà de l’Oural, Un ouvrier américain dans la metropole russe de la sidérurgie. Pantin: Les bons caractères 2010 Magnitogorskissa Uralin takana Siperiassa rakennettiin 1930-luvulla suurta rauta- ja terästehdasta. Neuvostoliiton historiaa vähänkin tunteville nimi Magnitogorsk symbolisoi Neuvostoliiton ensimmäisiä viisivuotissuunnitelmia, raskaan teollisuuden rakentamista ja Stalinin ajan talouspolitiikkaa, samoin kuin esimerkiksi nimet Kuzbass, Dneproges, Tšeljabinsk. […]

Eläkeputki puretaan, talous nousuun?

Niin sanotun eläkeputken poistaminen on jälleen poliittisen keskustelun agendalla. Valtiovarainministeriön uusimmassa ”työllisyyspaketissa” se on keskeinen kohta. Valtiovarainministeriön virkamiesten laatimassa esityksessä poistettaisiin koko joukko muitakin ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja työeläkkeisiin liittyviä pykäliä, jotka ovat suojanneet työttömiä ja erityisesti vanhempien ikäluokkien työntekijöitä. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ajalta ei karttuisi enää eläkettä samoin kuin ei aikuiskoulutustuesta. Työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvä 60 vuotta täyttäneiden […]

Koronakriisi jatkuu talouden syöksynä

Koronakriisin jatkuessa arviot ja epäilyt, jotka esitin blogissani 3.5.2020 tuntuvat vahvistuvan. Globaalista talouskriisistä on tulossa pahin toisen maailmansodan jälkeen. Tilanne jatkuu epävarmana, koska pandemian niin sanottua toista aaltoa pidetään mahdollisena tai sitä ei ole suljettu pois ennusteista. Yritysten ja kuluttajien käyttäytymistä leimaa epävarmuus monissa maissa riippumatta siitä, miten pitkälle ihmisten liikkumiseen ja liiketoimintaan kohdistetut rajoitukset […]

Linnustonsuojelu tuottaa tulosta

Merikotkapariskunnan onnistunut pesintä Helsingin Vanhankaupunginlahdella on saanut paljon julkisuutta (kuva 1). Se kertoo jotakin luonnonsuojelun onnistumisesta kahdella eri rintamalla. Ensinnäkin uhanalaisen lintulajin suojelu on tuottanut tulosta. Toisaalta taasen lintujen kannalta tärkeän vesi- ja ruovikkoalueen, Viikin–Vanhankaupunginlahden suojelu on osoittautunut hedelmälliseksi. Tämä sama ajatus tuli mieleeni myös, kun muutama päivä sitten näin lammella lähellä Vantaanjoen suuta laulujoutsenpariskunnan […]

Koronakriisi ja kapitalismin tehohoito

Koronaviruksen myötä talous on siirtynyt taantumaan koko maailmassa. Paljon synkkiä ennusteita esitetään. Kyse voi olla toisen maailmansodan jälkeen pahimmasta talouskriisistä, jos sitä mitataan tuotannon pudotuksen syvyydellä. Nyt ollaan kuitenkin vasta kriisin alkuvaiheessa. Tilanteeseen liittyy paljon epävarmuutta. On vielä epäselvää, kuinka kauan viruksen leviämisen estämiseksi tarvittavia rajoituksia jatketaan eri maissa. Kriisi ei ole finanssikriisi samalla tavalla […]