60 pörssiyhtiön tilinpäätökset: useimmat korottavat osinkoa, omistajille jaetaan lähes 11 miljardia euroa

Yhteenveto 60 Helsingin pörssissä noteeratun yhtiön viime vuoden tuloksista ja osingonjakoehdotuksista kertoo, että valtaosa yhtiöistä korottaa nytkin osinkoa. Viime vuoden ennätyslukuihin ei kuitenkaan päästä, mihin syynä ovat lähinnä kolmen yhtiön, Nordean, Sammon ja Nokian päätökset. Nordea ja Sampo jakoivat viime vuonna ennätysosingot, joita vuosi sitten vertasimme Suomessa maksettavien kansaneläkkeiden ja lapsilisien kokonaissummaan. (Ks.  Pörssiyhtiöillä ennätysvuosi. […]

Trump ja USA:n talous: velkaelvytystä noususuhdanteessa

”Trumpin työväenluokkaboomi murskaa odotukset jälleen”. Näin kehutaan Valkoisen talon nettisivuilla uusimpia työllisyyslukuja, jotka kertovat USA:n työpaikkojen lukumäärän kasvaneen selvästi myös marraskuussa 2019. (Ks. whitehouse.gov: ”The Trump Working-Class Boom Smashes Expectations Again”) Totta onkin, että USA:n talous- ja työllisyysluvut ovat olleet vankassa kasvusuunnassa Trumpin hallinnon aikana. Ja Trump ottaa siitä mielellään kaiken ansion itselleen. Esimerkiksi USA:n […]

Havaintoja teollisuuden palkkakehityksestä

Tilastoja voi tutkia ja havainnollistaa monilla tavoin. Yleensä uutisoidaan vain lyhyen aikavälin muutoksia. Joskus voi muutosvauhtia tutkia näinkin: miten muutosvauhti on muuttunut esim. 10 vuoden aikajänteitä katsottaessa. Tähän antaa mahdollisuuden se, että tietyt tilastosarjat ovat käytettävissä melko pitkältä ajalta. Esimerkiksi ansiotasoindeksiä on melko samanlaisin perustein julkaistu vuodesta 1964 lähtien. Kun katsotaan teollisuustyöntekijöiden reaaliansioiden kehitystä vuodesta […]

Luettua: Diplomaatin elämäkertaa

Reimaa, Markku: Kekkosen kuiskaaja. Harmaa eminenssi Aaro Pakaslahti. Jyväskylä: Docendo 2019. 284 s. Lehtijutussa olleen esittelyn perusteella ajauduin ostamaan Markku Reimaan kirjoittaman kirjan Aaro Pakaslahdesta (1903–1969), mm. sotien aikana vaikuttaneesta ulkoministeriön virkamiehestä ja diplomaatista. Kirjan luettuani päättelen, että päähenkilö ei ehkä ollut niin kiinnostava persoona ja että kirja ei sisältänyt niin paljon uutta tietoa, että […]

Luettua: vaikuttamista lännestä

Marek Fields: Lännestä tuulee. Britannian ja Yhdysvaltojen propaganda kylmän sodan Suomessa. Helsinki: Art House 2019. 376 s. ”Suomettunut Suomi”, jossa vallitsi ankara itsesensuuri ja jossa Neuvostoliitosta ei saanut puhua pahaa – tällainen kuva luodaan nykyisin melko usein sotienjälkeisen ajan Suomesta. Noita aikoja elänyt kylläkin muistaa, että kuva on vähintäänkin yksipuolinen. Erilaista ”infosotaa”, jossa esitettiin erilaisia […]

Työllisyysaste on kohonnut, mutta työttömiä on yhä enemmän kuin finanssikriisin edellä

Suomen talouspolitiikassa ja talouspoliittisessa retoriikassa on viime vuosina korostettu työllisyysastetta ja sen korottamista. Sitä taasen perusteellaan ensisijaisesti eläkkeiden rahoittamisella ja niin sanotun kestävyysvajeen poistamisella. Työllisyysaste merkitsee työllisten osuutta työikäisestä väestöstä, jolla yleensä tarkoitetaan 15–64-vuotiaita. Työllisyysastetta korostettaessa työttömyyden vähentäminen ja töiden takaaminen työttömille jää tavoitteissa usein taka-alalle. Työttömyyttä ei nähdä asiana, joka tuottaa työttömille ja työttömien […]

Valeuutisia ja vaikuttamista

Silloin tällöin ostan  Akateemisesta kirjakaupasta Le Monde diplomatiquen uusimman numeron. Kahdesta syystä. Ensinnäkin lehti on korkeatasoinen ja kriittinen kansainvälistä politiikkaa ja osin talouttakin seuraava aikakausjulkaisu. Toinen syy siihen on ranskan kielen ymmärtämisen harjoittelu. Viimeksi ostamassani huhtikuun numerossa huomiotani herätti artikkeli ”1900-luvun lopun karkein uutisankka”, Le plus gros bobard de la fin du XXe siécle. (Kirjoitus […]