Julkaisuluettelo – List of publications

Seuraava luettelo on luettelo julkaisuistani 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Lisäyksenä on eräitä viitteitä 1980-luvun puolelta. Julkaisuluettelo ei sisällä blogeja, joita on julkaistu jonkin verran eri foorumeilla, mm. Kelan sivustoilla. Julkaisut on ryhmitelty seuraavasti osittain julkaisutyypin ja -foorumin mukaan, osittain sisällön mukaan. PH

 • Omia kirjoja, opinnäytteitä ja laajempia julkaisuja
 • Kelan tutkimuksen julkaisuja (2006–)
 • Kirjoituksia Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (ja sen edeltäjässä Alkoholipolitiikassa)
 • Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaisut. Talous ja yhteiskunta (2006–)
 • Työryhmien julkaisuja, joiden tuottamiseen osallistunut
 • Keskustelua marxilaisuudesta. Artikkeleita ja arvioita eri julkaisuissa
 • Kulttuurivihkot
 • Ydin (1991–1996)
 • Muita julkaisuja
 • Idänkauppa (1990–1996)
 • Kirjoituksia Murmanskin alueen taloudesta, historiasta ja ympäristöstä (1984–1992)

Muutamia julkaisuja on mahdollista ladata Academia.Edu-sivuston linkistä: https://perttihonkanen.academia.edu/research#papers

Yhdellä tähdellä (*) merkityistä julkaisuista on saatavilla skannattu PDF-tiedosto. Jos julkaisu on merkitty kahdella tähdellä (**) saatavilla on editoitu PDF-tiedosto.

Omia kirjoja, opinnäytteitä ja laajempia julkaisuja

 • Honkanen, Pertti: Vuosisadan verouudistukset. Voittajat ja häviäjät. Helsinki: Hanki ja jää 1993
 • Honkanen, Pertti: Julkinen sektori. Muistiinpanoja yksityistämisestä ja säästöpolitiikasta. Helsinki: Hanki ja Jää 1995
 • **Honkanen, Pertti: Ortodoksian tuolla puolen. Marx ja taloustieteen vaihtoehdot. Marxilainen foorumi julkaisusarja 1996:18. Helsinki: Demokraattinen Sivistysliitto 1996
 • **Honkanen, Pertti: Kilometritehdas. Työttömyys, talousteoriat ja hyvinvointivaltio. Lisensiaatintutkimus. Helsinki 1999
 • **Honkanen, Pertti: Työttömyys ja arvoteoria. Tutkielma työttömyydestä, talousteorioista ja sosiaalipolitiikasta. Scripta Lingua Fennica Edita. Sarja C. Osa 252. Turku: Turun yliopisto 2007
 • **Honkanen, Pertti & Jäntti, Markus & Pirttilä, Jukka: Työn tarjonnan kannustimet Suomessa 1995–2004. Teoksessa Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2007:5, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia 2007

Kelan tutkimuksen julkaisuja

 • **Honkanen, Pertti: Työttömien perusturvan ongelmia. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 54. Helsinki: Kelan tutkimusosasto 2006
 • Honkanen, Pertti: Kela panostaa mikrosimulointiin. Sosiaalivakuutus 2007(45):5, 28–29
 • **Honkanen, Pertti: Perusturva ja kannustavuus. Laskelmia asumistuesta, toimeentulotuesta ja työttömyysturvasta. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 63/2008. Helsinki: Kelan tutkimusosasto 2008
 • Honkanen, Pertti: Perusturvan ongelmat kärjistyvät työttömillä asumistuen saajilla. Sosiaalivakuutus 2008(46):3–4, 43–45
 • **Jutta-käsikirja. Tulonsiirtojen ja verotuksen mikrosimulointijärjestelmä. Toim. Pertti Honkanen. Helsinki: Kelan tutkimusosasto 2009
 • **Honkanen, Pertti: Asumiskustannukset toimeentulotuessa. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 72/2010. Helsinki: Kelan tutkimusosasto 2010
 • Honkanen, Pertti: Työttömyysturvan sanktiot ovat tie tulottomuuteen. Kolumni. Sosiaalivakuutus 2015(53):1, 21.
 • Honkanen, Pertti: Tulottomien joukko kasvaa? ’Aktivointi’ pudottaa työttömiä asumistuen ja toimeentulotuen varaan. Sosiaalivakuutus 2010(48):4, 21
 • Honkanen, Pertti & Tervola, Jussi: Vuoden 2012 perusturvamuutoksien vaikutukset. Nettityöpapereita 35. Helsinki: Kelan tutkimusosasto 2012
 • **Hannikainen-Ingman, Katri & Hiilamo, Heikki & Honkanen, Pertti & Kuivalainen, Susan & Moisio, Pasi: Perus- ja vähimmäisturvan yleisyys ja päällekkäisyys 2000–2009. Nettityöpapereita 33. Helsinki: Kelan tutkimusosasto 2012
 • Honkanen, Pertti & Tervola, Jussi: Vuoden 2013 perusturvamuutoksien vaikutukset. Nettityöpapereita 31/2013. Kelan tutkimusosasto 2013
 • Honkanen, Pertti: Vuokranormien vaikutus toimeentulotukeen. Teoksessa Köyhyyttä Helsingissä. Toimeentulotuen saajat ja käyttö 2008–2010. Toim. Elina Ahola & Heikki Hiilamo. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 127. Helsinki: Kelan tutkimusosasto 2013
 • Honkanen, Pertti: Työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkäyspäätökset sosiaalisena ja oikeusturvakysymyksenä. Teoksessa Harkittua? Avauksia sosiaaliturvan harkintavallan tutkimukseen. Toim. Laura Kalliomaa-Puha & Toomas Kotkas & Marketta Rajavaara. Helsinki: Kelan tutkimusosasto 2014 (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45435)
 • Honkanen, Pertti: Mikrosimulointi paljastaa vaikutukset. Sosiaalivakuutus 2015(53):4, 39
 • Ahola, Elina & Honkanen, Pertti & Sirviö, Marina: Hallitusohjelma ja eläkeläisten toimeentulo. Työpapereita 77/2015. Helsinki: Kelan tutkimusosasto 2015
 • Honkanen, Pertti: Työttömyys ja tulonsiirrot pienten lasten vanhemmilla. Teoksessa Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla. Toim. Anita Haataja & Ilpo Airio & Saarikallio, Ilpo & Miian, Saarikallio-Torp & Marja Valaste. Helsinki: Kelan tutkimus 2016
 • **Honkanen, Pertti: Odotelaskelmat työllisyyden, työttömyyden ja eläkeajan arvioinnissa. Työpapereita 137. Helsinki: Kelan tutkimus 2018

Kirjoituksia Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (ja sen edeltäjässä Alkoholipolitiikassa)

 • Honkanen, Pertti: Suomessa yhä korkea tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus. Alkoholipolitiikka 59(1994):6, 449–452
 • **Honkanen, Pertti: Työttömyyden odote ja kohtaanto. Yhteiskuntapolitiikka 1998(63):3, 261–266
 • **Honkanen, Pertti: Työn tuottavuus ja elinkaariajattelu työmarkkinoiden tutkimisessa. Yhteiskuntapolitiikka 1999(64):2, 150–157
 • **Honkanen, Pertti: Reaalinen tuloverotus 1948–1999. Yhteiskuntapolitiikka 2000(65):4, 323–326
 • **Honkanen, Pertti: Perusturvan indeksisuojassa aikaisempaa enemmän aukkoja. Yhteiskuntapolitiikka 2006(71):2, 146–154
 • Honkanen, Pertti: Reilun verotuksen ohjelma. Yhteiskuntapolitiikka 2009(74):1, 107–108 (kirja-arvio)
 • **Honkanen, Pertti: Keskustelua Saksasta: Perustulo uusliberalistien unena ja vasemmiston haaveena. Yhteiskuntapolitiikka 2009(74):6, 644–652
 • **Honkanen, Pertti & Tervola, Jussi: Vero- ja tulonsiirtojärjestelmän vaikutus tulonjakoon Suomessa 1995–2013. Yhteiskuntapolitiikka 2014(79):306–317

Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaisut. Talous ja yhteiskunta

 • **Honkanen, Pertti & Kajanoja, Jouko: Vähimmäisturvan kehityksestä ja kehittämisestä. Talous- ja yhteiskunta 2006(34):3, 36–41
 • **Honkanen, Pertti: Laskuharjoituksia perustulosta. Talous ja yhteiskunta 2007(35):1, 27–32
 • **Hakola-Uusitalo, Tuulia & Honkanen, Pertti & Jäntti, Markus & Mattsson, Anna & Pirttilä, Jukka & Tuovinen, Merja: Miten työnteko saadaan kannattamaan? Työpapereita 235. Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos 2007
 • **Honkanen, Pertti: Onko pienituloiset unohdettu verouudistuksissa? Talous ja yhteiskunta 2009(37):2, 17–22
 • **Haataja, Anita & Honkanen, Pertti & Kangas, Olli: Sairausvakuutus ja politiikka. Talous ja yhteiskunta 2011(39):1, 44–51
 • **Honkanen, Pertti: Perusturvan kehityssuuntia 2010-luvulla. Teoksessa Hyvinvointivaltio 2010-luvulla – mitä kello on lyönyt? Toim. Heikki Taimio. Raportteja 30. Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos 2015
 • **Honkanen, Pertti: Eläkeikä ja työurat: työttömyys himmentää optimismia. Talous ja yhteiskunta 2015(43):2, 24–29
 • **Honkanen, Pertti & Kangas, Olli: Perustulo ja kannustavuus. Talous ja yhteiskunta 2016(44):1, 10–17
 • **Honkanen, Pertti: Odotelaskelmat tarkentavat kuvaa työllisyydestä, työttömyydestä ja eläkkeistä. Talous ja yhteiskunta 2020(48):1, 2–9

Työryhmien julkaisuja, joiden tuottamiseen osallistunut

 • Perusturvan pulmat ja uudistamisen vaihtoehdot. Toim. Riitta Särkelä ja Anne Eronen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry 2007
 • Ideasta kokeiluun? Esiselvitys perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista. Toim. Olli Kangas & Ville-Veikko Pulkka. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 13/2016. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia 2016
 • **Honkanen, Pertti & Simanainen, Miska: Perustulohankkeen mikrosimulointituloksia. Liite Perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehtojen esiselvitykseen. Toim. Olli Kangas & Ville-Veikko Pulkka. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 13/2016. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia 2016
 • From idea to experiment. Report on universal basic income experiment in Finland. Working Paper 106. Helsinki: Social Insurance Institution 2016
 • Kangas, Olli & Honkanen, Pertti & Hämäläinen, Kari ym.: Ideasta kokeiluihin – loppuraportti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 63/2016. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia 2016
 • **Ahola, Elina & Honkanen, Pertti & Tervola, Jussi & Valaste, Maria: EUROMOD Country Report. Finland. 2007–2012. Colchester: University of Essex, Institute for Social & Economic Research (ISER) 13.5.2013
 • **Ahola, Elina & Honkanen, Pertti & Tervola, Jussi & Valaste, Maria. EUROMOD Country Report. Finland 2009–2013. Colchester: University of Essex, Institute for Social & Economic Research (ISER) 25.3.2014
 • **Ahola, Elina & Honkanen, Pertti & Tervola, Jussi & Valaste, Maria. EUROMOD Country Report. Finland 2011–2015. Colchester: University of Essex, Institute for Social & Economic Research (ISER). October 2015
 • **Honkanen, Pertti & Räsänen, Tapio & Simanainen, Miska & Valaste, Maria. EUROMOD Country Report. Finland 2013–2016. Colchester: Univerisity of Essex; Institute for Social & Economic Research (ISER). March 2017
 • **Honkanen, Pertti & Räsänen, Tapio & Simanainen, Miska & Tervola, Jussi & Valaste, Maria: EUROMOD Country Report Finland 2014–2017. Colchester: Univerisity of Essex; Institute for Social & Economic Research (ISER). December 2017
 • **Honkanen, Pertti & Räsänen, Tapio & Simanainen, Miska: EUROMOD Country Report Finland 2015-2018. Colchester: University of Essex, Institute for Social & Economic Research (ISER). December 2018

Keskustelua marxilaisuudesta. Artikkeleita ja arvioita eri julkaisuissa

 • *Honkanen, Pertti: Työ, luonto ja mielihyvä. Marx ja taloustieteen peruskysymykset. Teoksessa Marx ja villi länsi. Helsinki: Demokraattinen Sivistysliitto ry. 1997
 • *Honkanen, Pertti: Marx-tutkimus Stalinin vainojen kohteena. Kirja-arvio: David Borisovič Rjazanov und die erste MEGA. Hamburg 1997. Idäntutkimus 1998:4
 • Honkanen, Pertti & Oittinen, Vesa: Die finnische Linke. Sozialismus 1998(25):3, 48–49
 • *Honkanen, Pertti: Marxin arvoteoria ja luonto. Teoksessa Marx ja ekologia. Toim. Jukka Heiskanen. Helsingissä: Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy/Demokraattinen sivistysliitto ry. 2000
 • *Honkanen, Pertti: Ilyenkov and the Logic of Capital. Symposium on Evald Ilyenkov. Teoksessa Evald Ilyenkov’s Philosophy Revisited. Ed. by Vesa Oittinen. Series B: 13. Helsinki: Kikimora Publications 2000
 • Honkanen, Pertti: Informationstechnologie und Marx’ Werttheorie. Sozialismus 2002(29):11
 • *Honkanen, Pertti: IT-kapitalismi ja arvoteoria. Teoksessa MarxIT. Helsinki: Karl Marx -seura ry. 2003
 • *Honkanen, Pertti: Arvoteoria ja luonto – täsmennystä. Teoksessa Kuka maksaa ympäristölaskut? Näkökulmia ympäristölliseen oikeudenmukaisuuteen globaalissa pörssitaloudessa. Toim. Maija Hakanen & Leo Partanen. Helsinki: Demokraattinen sivistysliitto 2004
 • *Honkanen, Pertti: David Rjazanov ja ensimmäinen MEGA. Teoksessa Marx ja Venäjä. Toim. Vesa Oittinen. Aleksanteri Papers 2006:1, Helsinki: Aleksanteri-instituutti 2006
 • *Honkanen, Pertti: Finanssikriisi ja kriisiteoriat. Teoksessa Nykyinen kriisi ja Marx. Toim. Yrjö Hakanen. Helsinki: Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy 2009
 • *Honkanen, Pertti: Pääoma ja sen esityöt. Esimerkkejä MEGA:n hyödyllisyydestä. Teoksessa MEGA-Marx. Johdatus uuteen Marxiin. Toim. Juha Koivisto & Vesa Oittinen. Tampere: Vastapaino 2011
 • **Honkanen, Pertti: Neues zur Arbeitswerttheorie. Zeitschrift marxistische Erneuerung. 2011(22):85, 197–200 (kirja-arvio: Nils Fröhlich: Die Aktualität der Arbeitswerttheorie)
 • *Honkanen, Pertti: Japanilainen marxismi. Kosmopolis 2012(42):1, 27–38
 • Honkanen, Pertti: Marx, Snellman ja EMU. Revalvaatio 8.4.2013 (http://www.revalvaatio.org/wp/marx-snellman-ja-emu/)
 • *Honkanen, Pertti: Miksi Pääoma kiinnostaa? Teoksessa Marxin Pääoman ajankohtaisuus. Toim. Yrjö Hakanen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö TA-Tieto 2015
 • *Honkanen, Pertti: Marxin Pääoman III osa: historia ja merkitys. Teoksessa Marxin Pääoman ajankohtaisuus. Toim. Yrjö Hakanen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö TA-Tieto 2015
 • **Honkanen, Pertti: Kapitalismin analyysia yhtenäisessä teoreettisessa kehikossa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2016(113):1, 102–104 (kirja-arvio: Anwar Shaikh: Capitalism. Competition. Conflict. Crises 2016)
 • **Honkanen, Pertti: Marx’ ökonomische Schriften und die Entwicklung der mathematischen Methoden in den ökonomischen Wissenschaften. Zeitschrift marxistische Erneuerung 2017(28), Heft 111, 181–196
 • Honkanen, Pertti: Mehrwertrate. Teoksessa Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus. Hrsg. von Wolfgang Fritz Haug, Frigga Haug, Peter Jehle und Wolfgang Küttler. Band 9/I. Maschinerie bis Mitbestimmung.  Hamburg: Argument Verlag 2018
 • Honkanen, Pertti: Transformation Problem and Value Form: Methodological Comments. Teoksessa Confronting Capitalism in the 21st Century. Lessons from Marx’s Capital. Ed. by Marc Silver. Cham: Palgrave Macmillan 2020 (www.springer.com/978-3-030-13638-3)

Kulttuurivihkot

 • Burn-outista uuden marxismin syntyyn?  Wolfgang Fritz Haugin haastattelu. Teksti: Pertti Honkanen. Kulttuurivihkot 2005(33):3, 28–32
 • **Honkanen, Pertti: Uusliberalismi ja työmarkkinat. Vanhaa viiniä uudessa leilissä. Kulttuurivihkot 2008(35):2, 33–38
 • **Honkanen, Pertti: Kriittistä kriisikirjallisuutta. Kulttuurivihkot 2012(40):2, 63 (kirja-arvio: Heikki Patomäki: Eurokriisin anatomia. Kurssi kohti konkurssia)
 • **Honkanen, Pertti: Eurokriisin läpivalaisua. Kulttuurivihkot 2012(40):6, 62 (kirja-arvio: Esko Seppänen: Emumunaus. Helsinki: Into Kustannus Oy 2012)
 • Honkanen, Pertti: Piketty ja Marx. Kulttuurivihkot 2014(41):4–5 (kirja-arvio: Piketty, Thomas: Capital in the Twenty-First Century 2014)
 • Honkanen, Pertti: Perusturva Sipilän hallituksen hampaissa. Kulttuurivihkot 2019(47):2, 20–21
 • Honkanen, Pertti: Helsingin leipuriammattiosasto: pienten tekojen kautta rakennettu suurta liikettä (kirja-arvio: Risto Uljas & Päivi Uljas: Leiväntekijät. Leipomotyöntekijäin ammattiosaston tarina 1888–2018. Helsingin leipomotyöntekijäin ammattiosasto 2019), Kulttuurivihkot 2020(48):1, 48–49.

Ydin (1991–1996)

 • Turismia ja prostituutiota. Ydin 1991(25):2, 34 (kirja-arvio: Tranh-Dam Truong: Sex, money and morality: prostitution and tourism in South-East Asia. Zed Books 1991)
 • Arbatov ylistää Kuusista ja Andropovia. Ydin 1991(25):4, 31 (kirja-arvio: Georgi Arbatov: Zatjanuvšejesja vyzdorovlenija (1953–1985). Moskva 1991)
 • Lasku ydinkokeista lankeaa tulevaisuudessa. Ydin 1992(26):2, 36
 • Israelin julkisesti vaiettu ydinase. Ydin 1992(26):5, 35–36 (kirja-arvio: Deymour M. Hersh: The Samson option : Israel, America and the bomb. New York 1967)
 • Ydinasehistorian salat paljastuvat. Ydin. 1993(67):5, 4–7
 • Stalin ja ydinpommin kehittäjät : Ydin 1995(29):1, 37–38 (kirja-arvio: David Holloway: Stalin and the bomb : the Soviet Union and the Atomic Energy 1939-1956. New Haven & London, 1994)
 • Perhe-elämää ohjusten varjossa Arvosteltu teos: Ydin 1996(30):5, s. 44 (kirja-arvio: Sergei Hruštšov: Nikita Hruštšov: Krizisy i rakety 1994)
 • Puolustusbudjetti tukehtuu aseisiin: uusi hankintakierre vuosikymmenen lopulla. Ydin 1997(31):1,. 9–11

Muita julkaisuja

 • Energiatalouden ongelmat. Tiede & edistys 1980(5):4, 11 (kirja-arvio: Markku Nurmi: Energiatalous. Jyväskylä : Weilin + Göös, 1980)
 • Sulattosaasteita kanadalaisittain. Ilmansuojelu-uutiset 1991(13):2, 36–38
 • Neuvostoliitto teki yli 115 rauhanomaista ydinkoetta: Kaleva  21.1.1992
 • Ydinaseteollisuuden jäteongelmat ovat suunnattomia. Suomen luonto 1993(52):2, 38
 • Natsien olematon atomipommi. Journalisti 1995(71):10, 19 (kirja-arvio: Thomas Powers: Heisenberg’s war: The secret history of the German bomb, 1994)
 • Maailman linnut nyt myös Venäjäksi. Linnut 1996(31):1, 41 (kirja-arvio: R. Boehme & V. Flint: pjatyjazytšnyj slovar nazvanij životnyh. Ptitsy. Moskva: Russo. Russkij jazyk 1994)
 • Yhteiskunnan jakautuminen huolestuttaa Englannissa. Sosiaaliturva 1995(83):17, 10–11 (kirja-arvio: Inquiry into income and wealth. Joseph Rowntree Foundation, chaired by Peter Barclay. York, 1995)
 • *Suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus. Tulevaisuuden näkymiä 1995:2
 • Burnoutilla on nyt hyvä kasvualusta. Sosiaaliturva 1996(84):12, 30 (kirja-arvio: Ilkka Vartiovaara: Burnoutista jaksamiseen : on aika itkeä, aika iloita. Helsinki, 1996)
 • Asuntotuotanto jäljessä budjettitavoitteista. Asuminen ja yhteiskunta: kuukausitiedote 1996:3, 2
 • *Honkanen, Pertti: Työttömyysteorioiden juuria ja taustaa. Teoksessa Työaika uusiksi. Työajan lyhentäminen, työttömyys ja perusturva. Helsinki: Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy 1998
 • Tutkimus USA:n sosiaaliavun muutoksista. Janus 2003(11):4, 376–377 (kirja-arvio: Wilke, Uwe: Sozialhilfe in den USA. Die Reform in Texas und Wisconsin)
 • **Honkanen, Pertti: Perustulo simulaatioharjoituksena. Teoksessa Honkanen, Pertti & Soininvaara, Osmo & Ylikahri, Ville: Perustulo. Kohti toimivaa perusturvaa. Helsinki: Vihreä sivistysliitto 2007
 • **Honkanen, Pertti & Jäntti, Markus & Pirttilä, Jukka: Alleviating unemployment traps in Finland: Can the efficiency-equity trade-off be avoided? Aboa Centre for Economics. Discussion Paper No. 24. Turku 2007
 • Haataja, Anita & Honkanen, Pertti & Kangas, Olli: Politiikka ja perusturva: hallituksen voimasuhteet ja kansaneläkkeen määrällinen kehittyminen 1957–2010. Teoksessa Hyvinvointivaltion suunta – nousu vai lasku? Toim. Heikki Taimio. Helsinki: Työväen Sivistysliitto 2010
 • Honkanen, Pertti: Perusturvan kasvava aukko – tulottomien kotitalouksien määrä kasvaa. Hyvinvointikatsaus 2011(27):2, 2–5
 • Honkanen, Pertti: Perustulon rahoitus ja veromallit. Teoksessa Perustulon aika. Toim. Johanna Perkiö & Suopanki, Kaisu. Helsinki: Into Kustannus Oy 2012
 • *Honkanen, Pertti: Islannin finanssikriisin opetuksia. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2012(108):2, 226–228 (kirja-arvio: Preludes to the Icelandic Financial Crisis. Ed. by Robert Z. Aliber & Zoega, Gylfi. Houndmills: Palgrave Macmillan 2011)
 • Honkanen, Pertti: Terveysturva. Teoksessa Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt. Toim. Marita Sihto, Hannele Palosuo, Päivi Topi, Lauri Vuorenkoski, Kimmo Leppo. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013
 • Honkanen, Pertti: Inselstaaten als Krisenherde. Zypern, Island und das Scheitern neoliberaler Politik. Sozialismus 2013(40):5, 60–62
 • **Honkanen, Pertti: Eläkerahastot, uusliberalismi ja kestävyysvaje. Peruste 2013:3, 71–81
 • **Honkanen, Pertti: Basic Income and Negative Income Tax: A Comparison with a Simulation Model. Basic Income Studies 2014(9):1–2, 119–136
 • Honkanen, Pertti: Nuoret ja asumisen tuet. Havaintoja Kelan rekistereistä. Teoksessa Kilpeläinen, Päivi & Kostiainen, Eeva & Laakso, Seppo: Toiveet ja todellisuus. Nuorten asuminen 2014. Suomen ympäristö 2015/2. Helsinki: Ympäristöministeriö 2015
 • Honkanen, Pertti: Yksin asuvat asumistuen saajat Helsingissä. Teoksessa Yksin kaupungissa. Toim. Väliniemi-Laurson, Jenni & Borg, Pekka & Keskinen, Vesa. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus 2016
 • **Kangas, Olli & Simanainen, Miska & Honkanen, Pertti: Basic Income in the Finnish Context. Intereconomics. Review of European Economic Policy. 2017(52):2, 87–91
 • **Honkanen, Pertti & Pulkka, Ville-Veikko: Tackling Poverty and Social Exclusion with Unconditional Money: Notes on the Finnish basic income experiment. Scottish Anti Poverty Review 2016(22), Autumn, 12–16
 • **Honkanen, Pertti: Tutkimusta ja hapuilevaa pohdiskelua sosiaaliturvariippuvuudesta. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2017(113):3, 448–450 (kirja-arvio: Juho Saari (toim.) Sosiaaliturvariippuvuus. Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa? Tampere: Tampere University Press 2017)
 • **Honkanen, Pertti: Esimerkki- ja simulointilaskelmia sosiaaliturvan muutoksista 2012–2019. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2018
 • Honkanen, Pertti: Kannustinloukku – työmarkkinoiden todellinen vai kuviteltu ongelma? Teoksessa Työllisyyskysymys. Toim. Jouko Kajanoja. Helsinki: Into Kustannus Oy 2018
 • Honkanen, Pertti: Sosiaaliturva ja verotus joustotyön aikakaudella. Teoksessa Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta. Mikä on työn ja toimeentulon tulevaisuus? Toim. Anu Suoranta & Sikke Leinikki. Tampere: Vastapaino 2018
 • *Honkanen, Pertti: Basic Income Experiment in Finland. Teoksessa Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Tagungsband zum Symposium Dürnstein. St.Pölten: NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. 2018, 105-109
 • Honkanen, Pertti: Finanssikriisistä finanssikriiseihin. Poliittinen talous 2018/2019(6/7) (kirja-arvio: Adam Tooze: Crashed. How a Decade of Financial Crises Changed the World. Viking, New York 2018)
 • Honkanen, Pertti: Muistikuvia 1970-luvun alun opiskelijapolitiikasta. Teoksessa Tiemme taloustieteilijöiksi. Toim. Tom-Henrik Sirviö & Ding Zhong. Helsinki: Kansantaloustieteen opiskelijat ry. 2019
 • **Honkanen, Pertti: Perusturvan kehitys 2010–2020. SOSTE Suomen sosiaali ja tervey ry. 2020 (

Idänkauppa (1990–1996)

 • Murmanskin alueen yhteishankkeet liikkeelle aikalisän jälkeen: Kuola-projekti ei ole unohtunut. Idänkauppa 1990:11, 24–25
 • Vain Ruotsi useamman yrityksen markkina-alue : Venäjälle vievien yritysten lukumäärä kaksinkertaistui. Idänkauppa 1995:1, 12–15
 • Viro Sveitsiä ja Itävaltaa tärkeämpi kauppakumppani. Idänkauppa 1995:2, 14
 • Venäjän taloustilastot 1994 : tuotannon romahdus jatkui, mutta reaaliansiot nousivat. Idänkauppa 1995:2, 16
 • Uusi rahoituskanava lähialueille : Luoteis-Venäjän rahasto. Idänkauppa 1995: 8–9, 20–21
 • Elintarvikkeet yhä tärkeämpi vientiartikkeli : koneiden osuus supistui Venäjän-viennissä. Idänkauppa. 1995:2, 15
 • Viennin rakenne muuttui: banaanit vaihtuvat paperiksi. Idänkauppa 1996:6–7, 11
 • Itäviennin kasvu taittui: Baltian markkinat vetivät myös viime vuonna. Idänkauppa 1996, 15
 • Itävienti supistui alkuvuonna. Idänkauppa 1996: 1, 22–23
 • Suomesta tuli IVY-kaupan suurvalta. Idänkauppa 1996:1, 22–23

Kansalliskirjaston Arto-tietokannassa on joitakin viittauksia kirjoituksiini Tiedonantajassa 1984–1989. Ne liittyvät lähinnä reportaaseihin Kuolan niemimaalla eli Murmanskin alueella. Lisäksi tässä on viittauksia julkaisuihin Ympäristö ja terveys, Suomen Luonto, Kaleva sekä Maailma ja Me vuosilta 1991–1992.

 • Ylä-Tuloma – yhteishanke 20 vuoden takaa. Energiaa kuun vetovoimasta : uusi vuorovesivoimala Kuolan rannikolle. Tiedonantaja 24.7.1984
 • Monitoimimies Sven Lokka. Tiedonantaja 25.7.1984
 • 100 000 työntekijän kalastusyhtymä; tarvitaanko savustamossa gynekologia? Tiedonantaja. 1.8.1984
 • Mitä Kuola voi tarjota Suomelle. Tiedonantaja 11.12.1985
 • Arktista tietoa kansanedustajille; Kuola-hanke ei ole kangastusta. Tiedonantaja 14.1.1988
 • Rikkipäästöjä vähennetään Muurmannissa. Tiedonantaja 14.1.1988
 • Konttori pilvessä (Apatit-yhtymä Kuolan niemimaalla); Kuola-projektin johtaja: Suuria hankkeita ei pidä pelätä. Tiedonantaja 31.1.1988
 • Murmanskin alueen kehittämisohjelma : potkua uusille yhteishankkeille. Tiedonantaja 30.3.1988
 • USA:kin tähyää Kuolaan : hankkeiden luettelo pitenee. Tiedonantaja 6.9.1988
 • Kuolan rikkipäästöt rajuja – mutta myös vähennysohjelma hakee vertaistaan. Saasteongelmien taustaa ja ratkaisukeinoja. Tiedonantaja 18.11.1988
 • Hiipinään hiihtämään. Tiedonantaja 29.3.1988
 • Kuolan tiedekeskus laajentaa ympäristötutkimuksia. Tiedonantaja 8.4.1988
 • Arktinen tiede uusille urille. Tiedonantaja 23.12.1988
 • Kuolan saamelaisten luku pysynyt vakaana. (kirja-arvio: Aleksei Kiseljov: Sovetskije saamy) Tiedonantaja 21.7.1988
 • Arktista biologiaa tutkitaan Kilpisjärvellä: uusia yhteyksiä Neuvostoliittoon toivotaan. Antero Järvisen haastattelu. Tiedonantaja 28.6.1989
 • Kuolan saastetuhot suurennuslasin alle : uusi tutkimuslaitos pureutuu äärimmäisten olojen ekologiaan. Tiedonantaja 6.10.1989
 • Professori Kiseljov tutkii historian kaamosvuosia. Suomalaiset ja norjalaiset häädettiin. Salaliitto saamelaisia vastaan. Tiedonantaja 13.10.1989
 • Kuolan ja Lapin saamelaisilla uusia yhteyksiä. Tiedonantaja 26.10.1989
 • Kuola-projektin taustaa. Tiedonantaja 1989:28B. Teoria ja politiikka 1989: tammi-helmikuu, 45–51
 • Jätevedet ja saasteet koettelevat Kuolan järviä : alueen suuret vedet on tutkittu tarkasti. Kaleva 10.3.1991
 • Hätähuuto Barentsinmeren puolesta. Maailma ja me 1992:6
 • Barentsinmeri kaipaa suojelua. Suomen luonto 1992(51):1, 40–41
 • Ympäristötutkimusta Kuolassa. Ympäristö ja terveys 1992(23):1, 54–60

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s