MEGA-Mann Hecker

Rezension: Rolf Hecker. Springpunkte. Beiträge zur Marx-Forschung und ‘Kapital’-Diskussion. Berlin: Karl Dietz Verlag GmbH 2018. 318 S. Ich kenne Rolf Hecker seit einigen Jahren. Ich habe ihn in Helsinki, Berlin, Tokio, Sendai und Yokohama getroffen. Rolf Hecker ist bekannt von seiner Tätigkeit als Forscher und Förderer der MEGA. MEGA ist Marx-Engels-Gesamtausgabe, eine umfassende, vollständige historisch-kritische […]

Huomioita Marxin tekstien käännösongelmista

Marxin tekstien käännöksiä lukeva saattaa joskus törmätä selviin käännösvirheisiin. Poliittisen taloustieteen arvostelun (Zur Kritik der politischen Ökonomie) englanninkielisessä käännöksessä, koottujen teosten englanninkielisessä laitoksessa (MECW) on seuraava kohta, jossa käsitellään Benjamin Franklinin käsitystä rahasta. Marx mainitsi Franklinin olleen ensimmäisiä, joka ”pelkisti vaihtoarvon työajaksi”. Marx piti kuitenkin Franklinin käsitystä rahasta puutteellisena. Käännöksen kannalta pulmallinen kohta tekstissä on […]

MEGA-uutuuksia: ”Deutsche Ideologie” ja kriisivihkot

Marxin ja Engelsin teosten historiallis-kriittisessä kokonaislaitoksessa eli MEGAssa (Marx-Engels-Gesamtausgabe) on viimeksi vuonna 2017 ilmestynyt pari hyvin mielenkiintoista osaa. Ensimmäisen osaston I osana 5 on julkaistu kaikki käsikirjoitukset, jotka liittyvät Saksalainen ideologia -nimellä julkaistuun kirjoitukseen. Tätä tekstiä ja osaa on odotettu kauan, koska Saksalaisen ideologian eli Deutsche Ideologien käsikirjoitusten sisällöstä ja kohtalosta on väitelty vuosikausia. Eri […]

Horace Greeley, Marx ja antirasismi

Satunnainen matkailija voi maailmalla liikkuessaan törmätä moniin muistomerkkeihin, joiden merkitys voi hänelle jäädä hämäräksi. Kun tämän vuoden huhtikuussa kävimme New Yorkissa, hotellimme lähellä Broadwayn ja 6. avenuen kulmassa oli Greeleyn aukio (Greely Square), Greeleyn puisto (Greeley Square Park) ja Horace Greeleyn patsas. Muistomerkissä tämä Greeley esitellään New Yorkin kirjanpainajien ammmattijärjestön (New York Typographical Union No. […]

Luettua: Poleeminen johdatus Marxin poliittiseen taloustieteeseen

  Michael R. Krätke: Kritik der politischen Ökonomie heute. Zeitgenosse Marx. Hamburg: VSA-Verlag 2017 Tunnettu saksalainen Marx-tutkija, Lancasterin yliopiston professori Michael R. Krätke kommentoi uusimmassa kirjassaan kantaa ottavasti Marxin poliittisen taloustieteen historiaa ja ajankohtaisuutta. Hampurin VSA-kustantamon julkaisema kirja koostuu pääosin aikaisemmin julkaistuista teksteistä, jotka käsittelevät lähinnä Marxin Pääoman syntyhistoriaa ja merkitystä nykymaailmassa, Marxia talousjournalistina sekä […]

Piketty ja Marx

Piketty, Thomas: Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press 2014. 684 s. (alkuteos Le capital au XXI siècle 2013) Piketty ja Pikettyn kirja ovat nyt varsin suosittuja. Puhutaan jopa ”pikettymaniasta” ja Pikettyä kutsutaan rock-taloustieteilijäksi. Suosio perustuu paljolti siihen, että Pikettyn kirja tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen, sisältää paljon tietoa ja […]