Huomioita tulonjaosta 1995–2018

Tilastokeskuksen uusimmat tulonjakotilastot, jotka julkaistiin 10.3. 2020, kertovat tuloerojen kasvaneen vuonna 2018, kuten edellisenäkin vuonna. Ks. http://www.stat.fi/til/tjt/2018/01/tjt_2018_01_2020-03-10_tie_001_fi.html Koska käyttävissä on yhtenäisen perustein laadittuja lukusarjoja vuodesta 1995 lähtien, voidaan laatia pieni yhteenveto tulonjaon kehityksestä vuosina 1995–2018. Seuraavassa katsotaan muutoksia neljän viisivuotisjakson ja yhden kolmivuotisjakson aikana: 1995–2000, 2000–2005, 2005–2010, 2010–2015 ja 2015–2018. Kuvioissa eri jaksojen erottamiseen on […]

Luettua: Piketty etsii eriarvoistavan politiikan juuria

Thomas Piketty: Capital et idéologie. Paris: Éditions du Seuil 2019. 1198 s + sisällysluettelo.  Thomas Pikettyn uusi kirja, 1200-sivuinen järkäle, jatkaa osittain hänen vuonna 2013 ilmestyneen, paljon huomiota herättäneen teoksen Le capital au XXI siècle (käännetty englanniksi Capital in the Twenty-First Century ja suomeksi Pääoma 2000-luvulla) teemoja sisältäen paljon tilastollista tietoa taloudellisesta eriarvoisuudesta. Piketty on […]

60 pörssiyhtiön tilinpäätökset: useimmat korottavat osinkoa, omistajille jaetaan lähes 11 miljardia euroa

Yhteenveto 60 Helsingin pörssissä noteeratun yhtiön viime vuoden tuloksista ja osingonjakoehdotuksista kertoo, että valtaosa yhtiöistä korottaa nytkin osinkoa. Viime vuoden ennätyslukuihin ei kuitenkaan päästä, mihin syynä ovat lähinnä kolmen yhtiön, Nordean, Sammon ja Nokian päätökset. Nordea ja Sampo jakoivat viime vuonna ennätysosingot, joita vuosi sitten vertasimme Suomessa maksettavien kansaneläkkeiden ja lapsilisien kokonaissummaan. (Ks.  Pörssiyhtiöillä ennätysvuosi. […]

Trump ja USA:n talous: velkaelvytystä noususuhdanteessa

”Trumpin työväenluokkaboomi murskaa odotukset jälleen”. Näin kehutaan Valkoisen talon nettisivuilla uusimpia työllisyyslukuja, jotka kertovat USA:n työpaikkojen lukumäärän kasvaneen selvästi myös marraskuussa 2019. (Ks. whitehouse.gov: ”The Trump Working-Class Boom Smashes Expectations Again”) Totta onkin, että USA:n talous- ja työllisyysluvut ovat olleet vankassa kasvusuunnassa Trumpin hallinnon aikana. Ja Trump ottaa siitä mielellään kaiken ansion itselleen. Esimerkiksi USA:n […]

Havaintoja teollisuuden palkkakehityksestä

Tilastoja voi tutkia ja havainnollistaa monilla tavoin. Yleensä uutisoidaan vain lyhyen aikavälin muutoksia. Joskus voi muutosvauhtia tutkia näinkin: miten muutosvauhti on muuttunut esim. 10 vuoden aikajänteitä katsottaessa. Tähän antaa mahdollisuuden se, että tietyt tilastosarjat ovat käytettävissä melko pitkältä ajalta. Esimerkiksi ansiotasoindeksiä on melko samanlaisin perustein julkaistu vuodesta 1964 lähtien. Kun katsotaan teollisuustyöntekijöiden reaaliansioiden kehitystä vuodesta […]

Työllisyysaste on kohonnut, mutta työttömiä on yhä enemmän kuin finanssikriisin edellä

Suomen talouspolitiikassa ja talouspoliittisessa retoriikassa on viime vuosina korostettu työllisyysastetta ja sen korottamista. Sitä taasen perusteellaan ensisijaisesti eläkkeiden rahoittamisella ja niin sanotun kestävyysvajeen poistamisella. Työllisyysaste merkitsee työllisten osuutta työikäisestä väestöstä, jolla yleensä tarkoitetaan 15–64-vuotiaita. Työllisyysastetta korostettaessa työttömyyden vähentäminen ja töiden takaaminen työttömille jää tavoitteissa usein taka-alalle. Työttömyyttä ei nähdä asiana, joka tuottaa työttömille ja työttömien […]

Luettua: Adam Toozen Crashed – analyysi finanssikriisistä

Tooze, Adam: Crashed. How a Decade of Financial Crises Changed the World. New York: Viking 2018. 706 sivua. Brittiläisen taloushistorijoitsijan, Columbia-yliopiston professorin Adam Toozen laaja teos vuonna 2008 puhjenneesta globaalista finanssikriisistä auttaa palauttamaan mieleen kriisin eri vaiheet ja käänteet. Samalla se syventää monin tavoin käsitystä siitä, mistä kaikessa oli kysymys. Kirja kattaa koko kriisikehityksen sen […]